Польський розмовник

До вашої уваги предоставлений Російсько- Польський розмовник . Тут зібрано основні фрази в целях людей, які планують подорожувати по мнению чудовій країні Польща 🙂

Польський розмовник

Польський розмовник

Коли ви опинитеся во Польщі, будете оглядати її історичні пам’ятники і красиву природу, він вы если дуже корисний. Це по сию пору частково допоможе вас приїхати во країну, познайомитися з людьми, пройтися за місту, заглянуть на кафешантан або ресторан, а також здійснити недаремну прогулянку сообразно магазинах. Звичайно ж, ви захочете відвідати музеї та замки, яких багато у Польщі, оглянути її визначні історичні пам’ятки, а ввечері зможете розважитися.

Слід пам’ятати, що после правилами ввічливості звернення сверху «ви» прийнято тільки давно близьких друзів або родичів, по сторонніх а прийнято звертатися на третій особі: «Що бажає пан? Що персона може мені порадити? ».

Основні відмінності у вимові

 • Голосний «u» має подвійне буквене зображення: «u» або «ó» і вимовляється як українське «у».
 • Голосний «e» вимовляється як українське «е». «Є» у польському вимовляється, якщо написано «ie».
 • Голосний «y» вимовляється як російське «и».
 • Голосні: «ą», «ę» позначають звуки «о» і «е». У розмовній мові «ę» на кінці слів вимовляється як чисте «е».
 • Приголосний «ł» звучить як щось середнє між «в» та «у» (дуже аналогично для вимову англійської w).
 • Приголосний «l» відповідає українському «ль».
 • Дифтонг «sz» вимовляється як українське «ш».
 • Дифтонг «dz» («дз») є дзвінкою відповідністю приголосного «ц» і вимовляється злитно.
 • Дифтонг «cz» вимовляється більш надежно і напружено, ніж українське «ч».
 • Дифтонг «dż» є дзвінкою відповідністю приголосного «cz», вимовляється злитно «дж».
 • Дифтонг «dź» вимовляється як «джь».
 • У польській мові нередко зустрічається поєднання «szcz», яке на транскрипції передається як «щ». Насправді ці двум звуки sz/cz малограмотный зливаються на единодержавно і вимовляються стоически (deszcz — дещч).
 •  Поєднання «źdź» є дзвінкою відповідністю поєднання «szcz» і вимовляється як «ждж».
 •  Поєднання «rz» вимовляється як «ж», після глухого приголосного — як «ш».
 • Приголосний «ń» вимовляється як «нь».
 • Приголосний «ś» м’якше, ніж українське «щ».
 • Приголосний «ż» є дзвінкою відповідністю приголосного «ś» і вимовляється як «ж».
 • Приголосний «ź» вимовляється «жь».
 • Приголосний «ć» вимовляється немного м’якше, ніж українське «чь».
 • У середині стихи «i» пизда деякими приголосними змінює їх звучання, а самоё безвыгодный вимовляється. «Ci» читається як «ч», «dzi» — «джь», «ni» — «нь», «si» — «щь» (майже «сь»), «zi» — «жь». В кінці плетение словес на цих а поєднаннях вона читається як «і» після м’якого приголосного. «Ci» — «чі», «dzi» — «джі», «ni» — «ні», «si» — «щі» (майже «сі»), «zi» — «жі».

В кінці слів дзвінкі вимовляються глухо.

У польській мові три роди іменників: чоловічий, жіночий і середній, прикметники узгоджуються з іменниками вслед родом. Є 0 відмінків.

Прикметники змінюються вслед за родами. При цьому прикметники чоловічого роду закінчуються для «y» або «i», прикметники жіночого роду закінчуються получай «a», прикметники середнього роду закінчуються для «e».

Щоб стверджувальне речення змінити возьми негативне, потрібно не мудрствуя лукаво додати частинку nie накануне дієсловом.

Дієслова мають три часи: теперішній, минулий і майбутній. Також дієслова змінюються в области особах (1-е, 0-е і 0-е) і числах (однина і множина).

У польській мові особисті займенники нередко опускаються, что-то около як закінчення дієслів прямо показують, хто здійснює дію.

У польській мові наголос завжди стоїть бери передостанньому складі. Винятки також бувають.

«Привітання в области польськи»

Фраза держи русском Перевод Произношение
Добрый будень (утро) Dzien dobry Джень добры
Добрый вечер, ночка Dobry wieczyr Добры вечур
Приветствую Witam Витам
Привет (для друзей) Czesc Чещч
Как поживаешь? Jak sie masz? Як ще маш?
До свидания Do widzenia До видзеня
Прощай Zegnaj Жегнай
Пока Na razie На раже
Всего доброго Wszystkiego dobrego Вшисткего добрэго
Счастливого пути Szcze,s’liwej podro’zy щченcълuвэй подружы

«Стандартні фрази польською мовою»

Фраза получай русском Перевод Произношение
Да Так Так
Нет Nie Не
Да, любезен Так, prosze Так проше
Конечно Owszem Овшем
Нельзя (этого делать) Niewolno Невольно
Не знаю Nie wiem Не вем
Не понимаю Nie rozumiem Не розумем
Извините, автор этих строк неграмотный понимаю по-польски Przepraszam, nie rozumiem po polsku Пшэпрашам, малограмотный розумем согласно польску
Пожалуйста (в отповедь возьми извините) Prosze Проше
Спасибо Dziekuje, dzieki Дженкуе, дженьки
Большое благодарность Dziekuje bardzo Дженкуе бардзо
Пожалуйста (в возражение сверху спасибо) Prosze bardzo Проше бардзо
Не ради что такое? Nie ma za со Не ма из-за цо
Что это? Co to jest? Цо ведь ест
Это… To jest… То ест
Извините Przepraszam Пшепрашам
Входите, добра Prosze wejsc Проше вейщч
Что с годами находится? Co tam jest? Цо немного погодя ест?
Винный бар Winiarnia винярня
Где? Gdzie? Гдзе?
Когда? Kiedy? Кеды?
Как называется сие улица? Jak sie nazywa ta ulica? Як ще называ та улица?
Где находится корчма Н, кунсткамера М Gdzie jest hotel N, muzeum M? Гдзе ест хотэл Н, музеум М?
Где находится взаимообменный пункт? Gdzie jest kantor? Гдзе ест кантор?
Где после этого закадычный банкомат? Gdzie jest najblizszy bankomat? Гдзе ест найближши банкомат?
Осторожно! Ostroz’nie! острожне
Простите, неграмотный расслышал? (короткая разговорная форма) Prosze? Проше
Вы ошиблись Pan/Pani sie pomylil (-la) Фавн (Пани) ще помылил (-ла)
Имя, дом Imie, nazwisko Име, назвиско
Я приехал(-а) на город королей в 0 дня Przyjechalem(-lam) do Krakowa na 0 dni Пшиехалэм(-ам) прежде Кракова держи чтэры отрезок времени
Я русский(-ая), с России Jestem Rosjaninem (Rosjanka), z Rosji Естэм росьянинэм (-кой), з Росьи
Я с Москвы Jestem z Moskwy Естэм з Москвы
Я студент, конструктор Jestem studentem, inzynierem Естэм студэнэм, ижинерэм
Меня зовут Коля Mam na imie Nikolaj Мам в име Коля
Я работаю журналистом Pracuje jako dziennikarz Працуе как дженикаж
У меня лакомиться девиза получи и распишись 0000 зл. Смогу ли аз многогрешный поменять его после этого для границе? Mam czek nа 0000 zl’. Czy moge, go zrealizowac’ tu na granicy? мам чэк сверху тыщёнц злотых чы могэ го зрэализоваць ту сверху границы?
Дайте, пожалуйста, 000 зл. банкнотами, а остальное мелкими. Prosze, об 000 zl’ w banknotach a reszte, w bilonie
Какие купюры вам желаете, крупные alias мелкие? Czy woli pan(i) duz’e banknoty, czy drobne? чы воли пан(и) дужэ банкноты чы дробнэ?
Я хочу променять 000 рублей для польские деньги. Chcial’bym wymienic’ 000 rubli na polskie pienia,dze хчялбым выменичь сто рубли в польске пенёндзэ
В окошке № 0 Przy okienku nr (numer) 0 пши окенку номер пеньчь
Где находится конторка обмена денег? Gdzie tu jest biuro wymiany? гдже ту ест совет вымяны?
У меня не без; на вывеску тысяча злотых равно двести рублей Mam przy sobie 0000 zl’ (zl’otych) i 000 rb (rubli) мам пши собе тыщёнц злотых равным образом двещче рубли
Это большая совокупность То duz’a suma в таком случае дюжа торба
У меня недовольно денег Mam mal’o pienie,dzy мам немного пенендзы
У меня снедать денежка Mam pienia,dze мам пенёндзэ
У меня несть денег Nie mam pienie,dzy никак не мам пенендзы
Есть ли у вы деньги? Сzу mа pan(i) pienia,dze? чы ма пан(и) пенёндзэ?
монеты monety монэты
банкноты banknoty банкноты
злотые, деньжонки zl’ote grosze
злотый=100 грошам zl’oty=100 groszom злоты рувна ще” ста грошом
Польская валютка Waluta polska валютка польска
Предъявите, пожалуйста, ваш вид на жительство Prosze, okazac’ paszport прошэ оказачь пашпорт
Распишитесь, вона в этом месте Prosze, tu podpisac’ прошэ ту потписачь
Сколько вы лет? lie pan(i) ma lat? иле пан(и) ма лят?
Сколько тебе лет? lie masz lat? иле маш лят?
Мне исполнилось 08 планирование Skon’czyl’em(-am) osiemnas’cie lat сконъчылэм(-ам) ощемнащче лят
Мне 00 полет Маm dwadzies’cia lat мам дваджещьчя лят
Вскоре ми исполнится 03 лета Wkro’tce bede mial’(a) dwadzies’cia trzy lata фкрутцэ бэндэ мял(а) дваджещчя чши лята
малолетний mal’oletnl (-a) малолетни (-я)
молодожен (-ая), юношество ml’ody (-a), ml’odos’c’ млады (-а) млодощчи
большой pel’noletni (-а) пэлнолетни
Кто это? Kto to jest? Кто так ест?
Это… To jest… То ест
доченька co’rka цурка
дедулечка dziadek dziadek
ребёнок dziecko dziecko
девчушка dziewczynka джефчинка
племянничек kuzyn кузын
матушка matka мамуля
папа ojciec ойчец
черепки rodzice роджицэ
шурин szwagier швагер
выходец syn выходец
женка z’ona жона
жена брата bratowa братова
невестка synowa сынова
братишка brat братишка
мальчишка chl’opiec оголец
Где ваш покорнейший слуга могу найти… Gdzie moge znalezc… Гдзе могэ зналещч…
Больница Szpital шпиталь
Ресторан Restauracja рэстаурацья
Поликлиника Przychodnia Lekarska пшиходня лекарска
Потребительский кооператив PSS (Powszechna Spoldzielnia Spoz’ywco’w) пэ-эс-эс (пофшэхна спулдзельня спожифцуф)
Скорая пособничество Pogotowie ratunkowe поготове ратунковэ
Химчистка Pralnia chemiczna пральня хэмична
Мороженое Lody лёды
Пиво Piwo джон-ячменное зерно
Бензоколонка Stacja benzynowa стацья бэнзынова
Есть ли у вам спички? Czy ma pan(i) zapal’ki? чшы ма пан(и) запалки?
Не хотите ли папиросу? Czy pozwoli pan(i) papierosa? чшы позволи пан(и) папероса?
Спасибо, мы никак не курю Dziekuje, nie pale Дженкуе, невыгодный палэ
Где автор сих строк встретимся? Gdzie sie, spotkamy? гдже ще» споткамы?
Я хочу полить ручьем куда-нибудь станцевать Chce, gdzies’ po’js’c’ potan’czyc’ хцэ гджещ пуйщчь потаньчичь
Разрешите вызвать вам (на танец)? Czy pani pozwoli? чшы паня позволи?
С удовольствием Z przyjemnos’cia со пшиемнощчё
Вы танцуете изумительно Tan’czy pan(i) wspaniale таньчы пан(и) вcпаняле
Когда ваша милость уезжаете? Kiedy pan(i) wyjez’dz’a? крассы пан(и) выежджа
Я уезжаю грядущее Wyjez’dz’am jutro выежджамы ютро
Какой ваш адрес? Jaki jest pana(l) adres? яки ест пана(и) адрэс
Вот моего местожительство Oto mo’j adres от муй адрэс

«У Польщі в вокзалі»

Фраза для русском Перевод Произношение
На вокзале Na dworcu сверху дворцу
Дайте, пожалуйста, пара билета во хоть озерцо пруди второго класса во Варшаву. Prosze, dwa bilety drugiej klasy do Warszawy. прошэ двоечка билеты, другей клясы поперед варшавы
Дайте, готов банкнота на спальный, страх сколько на Варшаву держи 0 мая. Prosze, насчёт bilet sypialny do Warszawy na dzien’ 0 maja. проще” об вексель сыпяльны по варшавы бери дзень пёнты мая
В каком классе? kto’ra klasa? ктуро” клясо»
Дайте, пожалуйста, купон на тьма первого класса в борзый (пассажирский) состав во …, кой ото правляется во 0:05. Prosze, что касается bilet pierwszej klasy nа pocia,g pospieszny (osobowy) do … ktory odjezdza по части godzinie 0:05. прошэ в отношении банкнота перфшэй клясы для поцёнк поспешны (особовы) прежде … ктуры одъежджа что до годжине зэро пенчь
Как войти на билетную кассу? Gdzie tu jest kasa biletowa? гдже ту ест каса билетова
Билетная кабинка Kasa biletowa каса билетова
Когда идёт соседний поезд? Kiedy jest naste,pny pocia,g? крассы ест настэмпны почёнк
Следующий электричка отправляется помощью неудовлетворительно часа. Naste,pny pocia,g odjezdza za dwie godziny. настэмпны почёнк одъежджа вслед за двум годжины
Расписание Rozklad jazdy росклад язды
электрички — pocia,gi elektryczne почёнги электрычнэ
пригородные поезда — pocia,gi podmiejskie почёнги подмейске
Сколько времени идёт маршрут до…? Jak dl’ugo jedzie sie, do … як длуго едже ще” до…
Прибывает во …часов Przyjez’dz’a o godzynie пшиежджа в отношении годжине
Можете ли вас подманить такси? Czy moze pan(i) przywolac takso’wke? чши можэ пан(и) пшиволачь таксуфкэ
Поедем получи зеленый огонек Pojedziemy takso’wka поеджемы таксувко
Вокзалы Dworce дворцэ
Варшава Центральная Warszawa Centralna варшава цэнтральна
Варшава Гданьская Warszawa Gdan’ska варшава гданьска
Носильщик! Numerowy! Bagaz’owy! нумеровы багажовы
Отнесите, пожалуйста, мои добро ко поезду получи и распишись Будапешт. Prosze, zanies’c’ mo’j bagaz’ na pocia,g do Budapesztu прошэ нанещчь муй ноша получи и распишись почёнк прежде будапэшту
Какой у вы вагон? Jaki wagon pan(i) ma? яки страх сколько пан(и) ма
Прибыл ли сейчас состав в платформу? Czy pocia,g juz wjechal’ na peron? чы почёнк юш въехал нате пэрон
Ваш габаритка находится во конце (в начале) поезда. Pan’ski wagon jest na kon’cu (pocza,tku) pociagu. паньски сила ест получи и распишись коньцу (почёнтку) почёнгу
Где находится зальце ожидания? Gdzie jest poczekalnia? гдже ест почэкальня
Сколько времени ос талось накануне отправле ния поезда? lie czasu mamy jeszcze do odjazdu? иле часу мамы ещэ прежде одъязду
Где в этом месте туалеты? Gdzie tu sa, toalety? гдже ту со» тоалеты
Туалетная документ Papier higieniczny папер хигиеничны
Можно ли тогда наказать руки? Czy moz’na tu umyc’ re,ce? чшы можна ту умычь рэнцэ
Дайте, пожалуйста, полотенце. Poprosze, по отношению re,cznik. попрошэ касательно рэнчник
У меня одиночный чемоданишко (два чемодана) равно нынешний свёрток. Mam jedna walizke (dwie walizki) i te, paczke мам едно» валискэ (две валиски) да тэ пачкэ
Пойдёмте во камеру хранения! Chodz’my do przechowaini bagaz’u! ходжимы впредь до пшэховальни багажу
Дайте, пожалуйста, квитанцию. Poprosze, что касается kwit. попрошэ об кфит
Я хочу нажить принадлежащий имущество Chcial’bym odebrac’ swo’j bagaz’. хчялбым одэбрачь сфуй багаш
Где принимают багаж? Gdzie nadaje sie, bagaz’? гдже надае ще” багаш
У меня всего лишь одно поляна (багажа). Mam tylko jedna, walizke, (pakunek). мам тылько едно”вализке» пакунэк
Этот ящик сдадим на багаж. Те, walizke, oddamy na bagaz’. те» вализкэ” оддамы держи багаш
Мой фрахт состоит с 0-х мест. Mo’j bagaz’ skl’ada sie, z trzech pakunko’w. муй вещи склада ще» со чшэх пакункув
Какая оплата? lie wynosi opl’ata? иле вынощи плата
С вам … зл. Pl’aci pan(i) … zl’. плачи пан(и) … злотых
Внимание! Скорый подкидыш … (пассажирский) отправляется из … платформы Uwaga! Pocia,g pospieszny (osobowy) odjez’dz’a z toru … увага почёнк поспешны (особовы) одъежджа не без; тору…
Прошу оккупировать места! Prosze wsiadac’! прошэ” фщядачь
Есть ли свободные места? Czy sa, jeszcze wolne miejsca? чшы со» ещчэ вольна мейсца
Все заняты. Wszystkie sa, zajete. фшистке со» заентэ
Есть ещё одно свобод ное место. Jest jeszcze jedno wolne miejsce. ест ещче едно вольнэ
Займите, пожалуйста, с целью меня сие место, ваш покорный слуга безотлагательно прииду. Prosze, zarezerwowac’ dla mnie to miejsce. Zaraz wracam. прошэ» зарэзэрвовачь к ми так мейсцэ с налету врацма
Могу ли мы вооружить родной бездарь наверх? Czy moge, postawic’ swoja, walizke, na go’re,? чши могэ” поставичь своё» валискэ для гурэ»
Разрешите закурить? Pozwoli pan(i), z’e zapale,? позволи пан(и) жопень запалэ
Когда автор сих строк будем в…? Kiedy bedziemy w … ? крассы бэнджемы во …
Уже недалеко. Juz’ niedaleko. юш под боком
Kaкая сие станция? Со to za stacja? цо ведь вслед за стация
Где я (находимся)? Gdzie jestes’my? гдже естэшмы
Сколько пишущий сии строки будем стоять? Jak dl’ugo stoimy? як длуго стоимы
Только одну минуту. Tylko 0 minute,. тылько едно» минутэ
Вы в отдалении едете? Czy daleko pan(i) jedzie? чшы на борт света пан(и) едже
Где ваш брат выходите? Gdzie pan(i) wysiada? гдже пан(и) выщяда
Я еду в… Jade, do… ядэ” впредь до …
Я выхожу на … Wysiadam w… выщядам во
Я выхожу возьми следующей остановке. Wysiadam na nastepnej stacji. выщядам сверху настэ»пнэй станции
Далеко до сей времени до…? Czy daleko jeszcze do … ? чшы вдалеке есче по …
Еще три станции. Jeszcze trzy stacje. есче чши стацие
Где находится вагон-ресторан? Gdzie znajduje sie, wagon restauracyjny? гдже знайдуе ще” сколько угодно рэстаурацыйны
Я хочу прошествовать на вагон-ресторан. Можете ли вам искать вслед моими вешами? Chcial’bym po’js’c’ do wagonu restauracyjnego Czy moz’e pan(i) przypilnowac’ moich bagaz’y? хчялбым пуйщчь накануне вагону рэстаурацыйнэго чшы можэ пан(и) пшипильновачь моих багажы
Вагон-ресторан впереди, сзади. Wagon restauracyjny jest za (przed) nami. сила рэстаурацыйны. ест из-за (пшэд) нами
Проверка билетов. Prosze, bilety do kontroli. проще” билеты впредь до контроли
Я хочу приплатить следовать спальное место. Chce, zapl’acic’ ro’z’nice do sypialnego. хцэ заплачичь ружницэ прежде сыпяльнэго
Благодарю вслед за компанию. Dzie,kuje, za mile towarzystwo. джe”кye следовать милэ тоеажистфо
Желаю вас счастливого пути. Z’ycze, panu(i) szcze,s’liwej drogi. жичэ пану(-и) счэнстливэй подвода
На границе Na granicy возьми параметры
В котором часу ты да я будем получи польско-российской границе? O kto’rej godzinie be,dziemy na granicy polsko-rosyjskej? что касается ктурэй годжине бэнджемы нате польско-росыйскэй мера
Мы приехали держи пограничную станцию. Przyjechalis’my na stacje, graniczna,. пшиехалищмы возьми стацие гранично»
Надо загромоздить декларацию. Prosze, wypel’nic’ deklaracje,. прощэ» выпэлничь дэклярацъе»
Через полчасика да мы от тобой будем держи границе. Za po’l’ godziny be,dziemy na granicy. после монета годжины бэнджемы бери размер
Проверка паспортов. Kontrola paszportowa. контроля пошпортова
Таможенный досмотр. Kontrola celna конторля цэльна
Прошу ваш паспорт. Prosze, касательно pan’ski paszport. не задавайся касательно паньски пашпорт
Прошу расслабнуть паспорта к оформления (проверки). Prosze oddac’ paszporty do kontroli. не задавайся оддачь пашпорты до самого контроли
Приготовьте ваш имущество к таможен ного досмотра. Prosze, przygotowac’ bagaz’e do kontroli celnej. проще” пшиготовачь багаже дo контроли цэльнэй
Это из какой семьи модан? Do kogo nalez’y ta walizka? дo кого належы та чемоданчик
Где ваш багаж? Kto’ry jest pan’ski bagaz’? ктуры ест паньски багаш
Что у вы здесь? Со pan(i) tam ma? цо пан(и) вслед за тем ма
Прошу обнаружить чемодан. Prosze, otworzyc’ walizke’ попроще отфожичь валискэ
Будут ли у вы вещи, подлежащие обложению пошлиной? Czy mа pan(i) cos’ do zadeklarowania (oclenia)? чы ма пан(и) цош впредь до задэклярованя (оцленя)
У меня только лишь имущество точного пользования. Mam tylko rzeczy do uz’ytku osobistego. мам тылько жэчы дo ужётку особистэго
У меня очищать сколько-нибудь подарков равным образом сувениров. Маm kilka prezento’w i pamia,tek. мам тюлька прэзэнтуф равно памёнтэк
На эвакуация сего нужна лицензия. Na wywo’z tego potrzebne jest zezwolenie. получи вывус тэго потшэбнэ ест зэзволене
Есть ли у вам папиросы равно алкоголь? Czy ma pan(i) papierosy i alkohol. чшы ма крутой (и) паперосы да алкохоль
У меня поглощать малость коробок папирос. Tak, mam kilka pudel’ek papieroso’w. приближенно мам тюлька пудэлэк перосуф
Есть ли у вам что-либо? Czy ma pan(i) cos’ jeszcie? чши ма пан(и) цош ещче
За сей установка ваш брат должны внести деньги пошлину. Za ten aparat musi pan(i) uis’cic’ opiate, celna,. вслед тэн апарат мущи пан(и) уисьчичь оплатэ цэльно»
Какую пошлину ваш покорнейший слуга принуждён уплатить? lie wynosi opl’ata? иле вынощи, покрытие
Это пишущий сии строки должны задержать. А сие прещено сподручничать ради границу. То musimy panu(i) zatrzymас’. Tego nie wolno wywozic’ za granice,. ведь мущимы. пану(и) зачшимачь тэго невыгодный без церемоний вывожичь после границэ
Есть ли у вы не без; с лица какие-либо деньги? Czy mа pan(i) jakies’ pienia,dze przy sobie? чы ма пан(и) якешь пенёндзэ пши собе
Где допускается дать на лапу билеты получи самолёт? Gdzie moz’na kupic’ bilety na samolot? гдже можна купичь билеты для самолёт
Где находится конторка “Лёт’а”? Gdzie znajduje sie, biuro “Lotu”? гдже знайдуе ще” тотализатор лету
Когда вылетает самолёт на Варшаву? Kiedy odlatuje samolot do Warszawy? крассы одлятуе самолёт впредь до варшавы
Ежедневно. Раз (два раза) во неделю. По понедельникам равным образом вторникам. Codziennie. Raz (dwa razy) w tygodniu. W poniedzialki i wtorki. цодженне однажды (два разы) ф тыгодню ф понедзялки да фторки
Есть ли ещё свободные места для завтра, бери пятницу? Czy sa, jeszcze wolne miejsca na jutro, na piatek? чы со» ещчэ вольнэ мейсца бери ютро нате пёнтэк
Есть ещё одно свободное место. Jest jeszcze jedno wolne miejsce. ест ещэ едно вольнэ мейсцэ
Билет не возбраняется сметь со прилавка в этом месте иначе говоря во аэропорту? Czy moge, kupic’ bilet tutaj, czy na lotnisku? чы могэ купичь купон тутай чы бери лётниску
На чём дозволяется доконать поперед аэропорта? Czym dojez’dza sie, do lotniska? чым доежджа ще” по лётниска
Специальный сарай доставляет пассажиров на аэропорт. Specjalny autobus odwozi pasaz’ero’w na lotnisko спэциялъны аутобус одвожи получай лётниско
Откуда да на котором часу отходит библиобус на аэропорт? Ska,d i в отношении kto’rej godzinie odjez’dz’a autobus na lotnisko? Сконт да относительно ктурэй годжине одъежджа аутобус получай лётниско
В котором часу вылетает самолёт до…? O kto’rej godzinie odlatuje samolot do…? ктурэй годжине одлятуе самолёт вплоть до …
Во почем прилетает? O kto’rej godzinie przylatuje samolot z …? o ктурэй годжине пшилятуе самолёт з …
Что сие ради самолёт? Со to za samolot? цо так следовать самолёт
Сколько времени зай мет перелёт до…? Jak dlugo trwa lot do …? як длуго трфа полет предварительно …
Мы будем проноситься … часов. Lecimy … godzin. лечимы … годжин
Можно ли закрепить аттестат накануне … в … число? Сzу moz’na zarezerwowac’ bilet do … na dzien’ …? чы позволяется зарэзэрвовачь вексель по … сверху джень …
Можно. Moz’na. можна
Уже блистает своим отсутствием (нельзя). Juz’ nie moz’na. юш безвыгодный можна
За в какой мере дней вперёд позволительно сметь из прилавка билет? Na ile dni naprzo’d moz’na nabyc’ bilet? возьми иле житье-бытье напшут можна набычь банкнота
Билет позволено урвать ради неделю (10 дней) давно отъезда. Bilet moz’na kupic’ na tydzien’ (10 dni) przed terminem wyjazdu. сезонка можна купичь получи и распишись тыджень (джещеньчь дни) пшэт тэрминэм выязду
Прошу квитанция до… Prosze, что до bilet do… прощэ” что до купон предварительно
Есть ли обратные билеты? Сzу sa, bilety powrotne? чшы со» билеты повротнэ
Да, они действительны 00 дней. Owszem — waz’ne sa 00 dni. офшэм важнэ со» чшидзещчи отрезок времени .
Дайте, пожалуйста, попятный билет. Prosze, насчёт bilet powrotny. проще” в отношении аттестат повротны
Сколько килограммов багажа не грех побеждать от собой? lie kilogramo’w bagazu moz’na zabrac’ ze soba,? иле килёграмуф багажу можна забрачь зэ собо»
Можете схватить не без; из себя … кг. Moz’e pan(i) zabrac’ … kg. можэче забрачь … килёграмуф
Дайте, пожалуйста, кредитный билет получай завтра, послезавтра. Prosze bilet na jutro, pojutrze Проше плацкарта сверху ютро, поютше
Дайте сезонка предварительно Кракова получи непосредственный поезд-экспресс Prosze bilet do Krakowa nа najblizszy Express Проше вексель накануне Кракова получи и распишись найближши экспрэс
Сколько есть расчет кредитный билет вплоть до Кракова получи и распишись экспресс, Intersity да борзый поезд? Ilе kosztuje bilet, do Krakowa na Express, Intercity i pospieszny? Иле коштуе кредитный билет до самого Кракова сверху експрес, интерсити равным образом поспешны?
Во сколь отходит стоит нате очереди поезд? O ktorej godzinie odjezdza najblizszy pociag? О ктурей годжине одъежджа найближши почёнг
Пожалуйста, пара билета второго класса получай стрела бери 02:15. Prosze dwa bilety drugiej klasy na Express o dwunastej pietnascie. Проше двуха билеты другей классы сверху экпрэс относительно двунастэй пентнащче
Могу ли моя особа оторвать банкнота во Прагу? Prosze bilet do Pragi Проше квитанция прежде Праги
Я хочу дать взятку свидетельство до самого Москвы бери 0-е мая. Chcialbym kupic bilet do Moskwy na piatego maja. Хчалбым купич банкнота поперед Москвы получи и распишись пёнтэго мая.
Какие поезда едут во Берлин с Кракова? Jakie pociagi jezdza z Krakowa do Berlina? Яке почёнги ежджон з Кракова до самого Берлина
Багажная шлифкус Kasa bagaz’owa каса багажова
Билетная шлифкус Kasa biletowa каса билетова
Камера хранения багажа (ручного) Przechowalnia bagazu пшэховальня багажу
Проход воспрещён Przejs’cie wzbronione пшэйщче взбронёнэ
Железная колея Kolej колей
Какие поезда отправляются в…? Jakie pocia,gi jada, do …? яке почёги ядо» давно
В котором часу довольно маршрут до…? O kto’rej godzinie mam pol’a,czenie do …? относительно ктурэй годжине мам полончэне прежде …
В… часов отправляется пассажирный O godzinie … odjezdza pocia,g osobowy. насчёт годзине … одъежджа почёнк особовы
Вы можете наездничать скорым поездом в… часов. Ма pan(i) pos’pieszny в отношении godzinie… ма пан(и) посьпешны в отношении годжине …
Это колонна прямого сообщения? Czy to pocia,g bezpos’redni? чшы в таком случае почйнк бэспощьрэдни
Где нужно учинить пересадку? Gdzie trzeba sie, przesia,s’c’? идеже тшэба ще” пшейщчь
Разве (уже) вышел других поездов? Czy innych pociago’w juz nie ma? чши инных почёнгуф юш неграмотный ма
В котором часу быть случается поезд? O kto’rej godzinie przyjezdza pocia,g? по части ктурэй годжине пишежджа noчёнк
Отправляется во … часов Odjez’dz’a o godzynie одъежджа по части годжине

«Паспортний контроль»

Фраза бери русском Перевод Произношение
термин imie име
имя nazwisko назвиско
девичьи семейка nazwisko panien’skie (z domu) назвиско паненьске (з дому)
имена родителей imiona rodzico’w имена роджицуф
время да полоса рождения data i miejsce urodzenia срок да мейсцэ уроджениа
подданство obywatelstwo обывачэльстфо
национальность narodowos’c’ народовощчь
профессия, ремесло zawo’d завут
учение wyksztal’czenie выкшталчэне
гражданское богатство stan cywilny бивак цывильны
полоса постоянного жительства miejsce stal’ego zamieszkania мейсцэ сталэго замешканя
сущий надсыл obecny adres обэцны приветствие
касательство для воинской повинности stosunek do sl’uz’by wojskowej стосунэк предварительно службы войсковэй
военнообязанный w wieku poborowym на веку поборовым
Язык Je,zyk e”зык
Какой чужестранный язычишко ваша милость знаете? Jaki je,zyk obcy zna pan(i)? яки e”зык опцы зна пан(и)
Знаете ли вас полонез язык? Czy zna pan(i) je,zyk polski? чы зна пан(и) e”зык польски
Немного понимаю по-польски. Rozumiem troche, po polsku. розумем трохэ» по части польску
Я говорю маленечко по-немецки. Mowie, troche po niemiecku. муве трохэ соответственно немецку
Не понимаю по-фран цузски. Nie rozumiem po francusku. безвыгодный разумем в соответствии с француску
Кто в этом месте понимает по-польски? Kto tu rozumie po polsku? кто такой ту розуме по части польску
Кто вам в области нацио нальности? Jakiej pan(i) jest narodowos’ci? якей пан(и) ест народовощчи
Мы российские студенты. Jestesmy studentami rosyjskimi. естэшмы студэнтами росыйскими
Вы откуда? Ska,d pan(i) jest? сконт пан(и) ест
Я приехал с Москвы. Przyjechal’em z Moskwy. пшиехалэм з москфы
Ваша профессия? (Кто ваша сестра в области специальности?) Jaki pan(i) ma zawo’d? яки пан(и) ма завут
Чем вам занимаетесь? Czym sie, pan(i) zajmuje? чым ще” пан(и) займуе
Где ваша сестра работаете? Gdzie pan(i) pracuje? идеже пан(и) працуе
В каком учреждении вам работаете? W jakiej instytucji pan(i) pracuje? на якей инстытуции пан(и) працуе)
Кем ваша сестра работаете? Jakie pan(i) zajmuje stanowisko? яке пан(и) займуе становиско
Я работаю сверху автомобильном заводе. Pracuje, w fabryce samochodo’w. працуе» ф фабрыце самоходуф
Я заправила фабрики… Jestem dyrektorem fabryki. естэм дыректорэм фабрыки
Я главбух во банке. Jestem ksie,gowym w banku. естэм кщёнгoвым на банку
Какую обязанность ваш брат занимаете? Jaka, funkcje, pan(i) pel’ni? яко» функцъе» пан(и) пэлни
Я сделано ушел сверху пенсию. Jestem na emeryturze. естэм получай эмэрытужэ

«Орієнтація у місті»

Фраза получай русском Перевод Произношение
Ориентация на городе Orientacja w mies’cie текстура во мещче
Извините! Przepraszam bardzo! пшэпрашам бардзо
Где улица… Gdzie jest ulica …? гдже ест проулок
В этом направлении. W tym kierunku. ф тым керунку
В противоположном направлении. W przeciwnym kierunku. ф пшэчивным керунку
С правой (левой) стороны. Ро prawej (lewej) stronie. до правэй (левэй) строне
Первая проулок бери право. Pierwsza ulica na prawo. перфша стрит сверху привилегия
Вторая улочка налево. Druga ulica na lewo. друга переулок возьми лево
В каком направлении приходится идти, с тем долететь давно гостиницы «Бристоль»? Kto’re,dy mam is’c’ do hotelu „Bristol»? ктурэнды мам ищчь вплоть до хотэлю бристоль
Это далеко? Czy to daleko? чы в таком случае километров
Довольно далеко, приближенно полкило метра. Dos’c’ daleko’ be,dzie z po’l’ kilometra дощчь за тридевять земель бэньдже вместе с пуло килёмэтра
Совсем близко, метров 000. Jest cal’kiem blisko, moz’e 000 metro’w ест цалкем блиско можэ двещче мэтруф
Где после этого находится ресторан? Gdzie tu jest restauracja? гдже ту ест рэстаурация
По этой стороне (по ту сторону) улицы. Ро tej (tamtej) stronie uliсу. в соответствии с тэй (тамтэй) строне улицы
Сразу а напротив. Zaraz naprzeciwko. одним духом напшэчифко
За домиком (улицы) для лево. Za rogiem (ulicy) na lewo. после рогем (улицы) в лево
За сим зданием. W tyie za tym budynkiem. ф тыле ради тым будынкем
Где на этом месте перерыв трамвая № 0? Gdzie jest przystanek linii tramwajowej nr 0? гдже ест пшыстанэк линьи трамваёвэй нумэр шэщчь
К сожалению, автор этих строк невыгодный могу вы сказать. Niestety, nie moge, pana(-i) poinformowac’. нестэты, никак не могэ пана(-и) поинформовачь
Спросите, пожалуйста, у полицейского. Prosze, spytac’ policjanta. проще» спытачь полицианта
близко, ближе bllsko, bllzej блиско, ближэй
вверх, наплаву w go’re, na go’rze во гурэ, получай гужэ
стойком pionowo пёново
о шую na lewo (w lewo) получи лево (в лево)
вперёд, впереди naprzo’d (do przodu); na przodzie (z przodu) напшут (до пшоду) возьми пшодже (спшоду)
о десную na prawo (w prawo) в привилегия (вправо)
высоко, ранее wysoko, wyz’ej высоко, выжей
далеко, опосля daleko, dalej далеко, далей
глубоко, глубже gl’e,boko, gl’e,biej глэмбоко, глэмбей
после этого tu, tutaj ту, тутай
семо tu, tutaj ту, тутай
там. тама tam вслед за тем
назад, по-за w tyl’, z tyl’u фтыл, стылу
Справочное контора (приём жалоб) Informacje i reklamacje. информацйе равным образом рэклямацйе
Правостороннее перемещение Jechac’ prawa, strona ехаць право» строно»
Одностороннее процесс Jeden kierunek ruchu еден керунек руху
Где на этом месте справочное бюро? Gdzie tu jest informacja? гдже ту ест исходны данные

«У польському транспорті»

Фраза получай русском Перевод Произношение
Самолёт Samolot самолёт
Укажите мне, пожалуйста, место. Prosze mi wskazac’ moje miejsce. проще” ми фсказачь мое мейсцэ
Как ваша милость себя чувствуете? Jak sie, pan(i) czuje? як ще” пан(и) чуе
Я чувствую себя неважно. Nie czuje, sie, zbyt dobrze. отнюдь не чуе» се» збыт добжэ
Мне плохо. Jest mi niedobrze. ест ми недобже
Не хотите ли рюмочку коньяка? Czy z’yczy pan(i) sobie kieliszek koniaku? чшы жичы пан(и) собе келишэк коняку
Самолёт: идёт бери старт. Samolot: startuje. самолёт стартуе
Во как отправляется библиобус во город королей ? O kto’rej godzinie odchodzi autobus do Krakowa? по части ктурэй годжине отходжи аутобус перед Кракова
Какое информация как не быть из Закопане? Jakie jest pol’a,czenie do Zakopanego? яке ест полончэне давно закопанэго
Автобус на Закопане идёт во 01 часов. Pol’a,czenie do Zakopanego ma pan(i) по отношению godzinie 01. полончэне перед закопанэго ма пан(и) по части годжине едэнастэй
Есть ли ещё места накануне Закопане в 01 часов? Czy sa jeszcze miejsca do Zakopanego na godzine 01? мейсца накануне закопанэго получи и распишись годжинэ едэнасто»
Дайте, пожалуйста, аттестат (два билета) на … бери … часов. Prosze, что касается bilet (dwa bilety) do… na godzine … прощэ” касательно банкнота (два билеты поперед … получи годжинэ …
Вы хотите район впереди не так — не то сзади? Czy woli pan(i) miejsce z przodu czy z tyl’u? чшы воли пан(и) мейсцэ спшоду чы стылу
Пожалуйста, спереди, буде можно. Raczej z przodu, jesli moz- na. рачэй спшоду ещьли мо жна
В котором часу подле ходит автобусик на …? O kto’rej godzinie przyjezdza autobus do …? что до ктурэй годжине пшиежджа аутобус до самого …
Для автомобилистов Dla automobilisto’w пользу кого аутомобилистуф
Где после этого бензоколонка? Gdzie tu jest stacja benzynowa? гдже ту ест стацъя бэнзынова
Где дозволено порубать бензином? Gdzie moz’na zatankowac’ benzyne,. гдже можна затанковач бэнзыне”
Дайте, пожалуйста, пяточек литров обыкновенного (дорогого) бензина. Prosze mi dac’ 0 litro’w benzyny zwyklej (wysokooktanowej). элементарнее ми дачь пенчь литруф бэнзыны звыклэй (высокооктановэй)
Дайте, пожалуйста, банку масла. Prosze, o ban’ke oliwy. уймись в отношении баньке оливы
Какая улица ведёт в…? Kto’ra droga prowadzi do… ктура дрога провадзи перед …
Как уйти в…? Kto’re,dy sie, jedzie do … ктурэнды ще” едзе перед …
Вы должны колесить прямо. Prosze jechac’ prosto. проще” ехачь не мудрствуя лукаво
Можно ли катить ниже до этой дороге? Czy ta, droga, mozna dalej jechac’? чши то” дрого” можная далей ехачь
Моя автомашина повреждена Mo’j samocho’d zostal uszkodzony. муй самохуд зостал ушкодзоны
Вызовите механика, монтёра. Prosze, wezwac mechanika. проще” вэзвачь мэханика
Я ранен, вызовите врача. Jestem ranny. Prosze, wezwac lekarza. естэм ранны проще” вэзваць лекажа
Прошу ваши документы. Prosze, об pan’skie dokumenty. проще” в рассуждении панъске докумэнты
Вот мои документ да водительские права. Oto mo’j paszport i prawo jazdy. от муй пашпорт равно резон язды
Прошу со мной на ото разграничение (полиции). Prosze, ze mnq do komisariatu прошэ зе мно” по комисарияту
Есть ли в этом месте побли зости гараж? Gdzie tu jest garaz’ w pobliz’u? гдже ту ест гараш ф поближу
Разрешите прекратить у вы мою машину? Chcial’bym pozostawic’ samocho’d u pana. хцчялбым позоставичь самохут у пана
Пожалуйста. Надолго? Prosze, bardzo. Na jak dl’igo? проще” боразо сверху як длуго
До завтрашнего утра. Do jutra rana. вплоть до ютра язва
Сколько достаточно после сутки? lie kosztuje garaz’owanie na dobe,? иле коштуе гаражоване сверху добе
На двум дня. Na dwa dni. возьми неудовлетворительно день
Прошу намыть ма шину. Prosze, umyc’ samocho’d. проще” умычь самохут
Проверьте мотор. Prosze, sprawdzic’ motor. проще” справджичь авто
Прошу подменить олеонаф Prosze, zmienic’ oliwe,. проще” зменичь оливэ
Где находится контора Морского судоходства? Gdzie znajduja, sie, biura linii z’eglugi morskiej? гдже знайдуйе ще” бюра абрис жэглюги морскей
Пароход Statek статэк
Когда отходит паровоз в…? Kiedy odjez’dz’a statek do …? крассы одъежджа статэк до самого …
Когда автор сих строк уезжаем? Na kiedy wyznaczony jest odjazd? в крассы вызначоны ест одъяст
Смогу ли мы нажить каюту держи палубе? Czy moge, otrzymac’ kajute, na pokl’adzie? чы могэ очшимачь каютэ ма покладже
Дайте, пожалуйста, площадь во каюте первого (второго) класса. Prosze, что до miejsce w kajucie pierwszej (drugiej) klasy. проще” что до мейсцэ фкаюце перфшэй (другей) клясы
А на цену билета входит да питание? Czy cena biletu obejmuje ro’wniez’ wyz’ywienie? чы цэна билету обеймуе рувнеш выживене
Могу ли моя особа нажить двухместную каюту? Czy moge dostac’ kajute na dwie osoby? чы могэ достачь каютэ держи двум особы
Сколько времени продлится путешествие? Jak dl’ugo trwa podro’z’? як длуго трфа подруш
Пароход снимается из якоря. Statek podnosi kotwice,. статек подноси котфицэ
В открытом море. Na pel’nym morzu. возьми пэлным можу
Спокойное (неспокойное) море. Morze jest spokojne (wzburzone). може ест спокойнэ (взбужонэ)
Надвигается буря. Bedzie burza. бэндже бужа
Какие огромные волны! Jakie pote,z’ne fale! яке noтэнжнэ фале
Как ваша милость переносите морское путешествие? Jak pan(i) znosi podro’z’ morska,? як пан(и) знощи подруш морско»
Очень здорово (плохо) Bardzo dobrze (z’le). бардзо добже (жьле)
Я отроду безвыгодный болею пелагический болезнью. Nigdy nie cierpie, na chorobe, morska. нигды отнюдь не черпе” в хоробэ морско»
Я завсегда болею мореплавательный болезнью. Zawsze cierpie, na chorobe, morska,. зафшэ черпе бери хоробэ морско
Вызовите, пожалуйста, врача Prosze, wezwac’ lekarza. проще” вэзвачь лекажа
Принесите мне, пожалуйста, плед, шезлонг. Prosze mi przynies’c’ pled, lez’ak. прощэ” ми пшинещчь плет лежачок
Мы входим во порт. Wpl’ywamy do portu. фплывамы предварительно порту
Пароход причаливает (отчаливает). Statek przycumowuje (odpl’ywa). статэк пшыцумовуе одплыва
На что за улице моя персона нахожусь? Na jakiej ulicy jestem? получи якей улицы естэм
Какая сие улица? Jaka to ulica? яка ведь проезд
Какой ваш адрес? Jaki jest pana(-i) adres? яки ест пана(-и) адрэс
Я живу на гостинице „Бристоль». Mieszkam w hotelu „Bristol». мешкам на хотэлю бристоль
Я живу для частной квартире. Mieszkam w mieszkaniu prywatnym. мешкам на мешканю прыватным
Где помещается Горсовет? Gdzie jest siedziba Miejskiej Rady Narodowej? гдже ест щеджиба мейскей рады народовэй
Куда автор этих строк повинен подойти (пойти)? Gdzie mam przyjs’c’ (po’js’c’)? гдже мам пшийщчь (пуйщчь)
Где я встретимся? Gdzie sie, spotkamy? гдже ще» споткамы
У меня (тебя) дома. U mnie (ciebie) w domu. у ми (чебе) на дому
У меня во номере. U mnie w hotelu. у ми на хотэлю
В каком месте? W kto’rym miejscu? ф ктурым мейсцу
Где прожидать тебя? Gdzie mam na ciebie czekac’? гдже мам бери чебе чекач
Я буду дожидаться (жди меня): Be,de, czekac’ (czekaj na mnie): бэ»дэ» чэкачь (чэкай возьми мне)
Лучше сумме вас доедете получи и распишись 002-м автобусе. Najlepiej dojedzie pan(i) autobusem numer 002. найлепей доедже пан(и) ayтобусэм нумэр сто неудовлетворительно
Садитесь во трам № 0. Prosze, wsia,s’c’ do tramwaju nr 0. проше всё»щчь прежде трамваю нумэр чши
Где находится трамвайная остановка? Gdzie jest przystanek tramwajowy? гдже ест пшистанек трамваёвы
Дайте обычный, автобусный, трамвайный квитанция (со скидкой). Prosze, по отношению bilet normalny (ulgowy), autobusowy, tramwajowy. прошэ» что касается банкнота нормальны (ульговы) аутобусовы трамваёвы
Этот уличный поезд (автобус, троллейбус) подходит до…? Czy ten tramwaj (autobus, trolejbus) jedzie do …? чы тэн трам (аутобус тролейбус) едже прежде
Этот электрическая карета (автобус, троллейбус) согласен на противоположном направлении. Ten tramwaj (autobus, trolejbus) jedzie w przeciwnym kierunku. тэн трам (аутобус тролейбус) едже во пшэчивным керунку
Где ваш покорнейший слуга вынужден пересесть? Gdzie sie, mam przesia,s’c’? гдже ще» мам пшэщё»щчь
Вы должны истечь у… равным образом разоряться на беспристрастный трамвай. Musi pan(i) wysia,s’c’ przy … i wsia,s’c’ do tro’jki. муси пан(и) выщё»щчь пши равным образом вщёнcъцъ вплоть до труйки
Сколько остановок до…? Ile przystanko’w do …? иле пшистанкуф вплоть до
Вы должны отправиться возьми этой остановке. Pan(i) wysiada tutaj. пан(и) выщяда тутай
Вы должны мчаться поперед конца. Jedzie pan(i) do kon’ca. едже пан(и) прежде коньца
Билеты продаются на (газетных) киосках „Рух». Bilety do nabycia w kioskach ,,Ruchu». билеты, впредь до набычя на киосках руху
Вы выходите для следующей остановке? Сzу wysiada pan(i) na naste,pnym przystanku? чши выщяда пан(и) возьми настэмпным пшистанку
Где после этого ближайшая бивак такси? Gdzie tu jest w pobliz’u posto’j takso’wek? гдже ту ест фпоближу постуй таксувэк
Можно ли пригласить тачка сообразно телефону? Czy moz’na zamo’wic’ takso’wke, telefonicznie? чшы можна замувичь таксуфкэ тэлэфоничне
Где дозволительно сыскать такси? Ska,d moge, wzia,c’ takso’wke,? сконт могэ вжёнщчь таксуфкэ
Вы свободны? Czy wolny? чшы вольны
В гостиницу „ Бристоль». Do hotelu „Bristol» Do hotelu „Bristol»
Прошу остановиться. Prosze, sie, tu zatrzymac’. прошэ» ще» ту зачшимачь
Подождите, пожалуйста. Prosze, na mnie zaczekac’. прошэ» бери ми зачэкачь
Сколько не без; меня (следует)? lie pl’ace,? иле плацэ
перебои przystanek пшистанэк
Где находится замедление трамвая комната 0, автобуса закидон 024? Gdzie jest przystanek tramwaju numer 0, autobusu numer 024? Гдзе ест пшистанек трамваю номер ощем, автобусу книга сто двадещча чтэры?
Где автор могу укупить билет? Gdzie moge kupic bilet? Гдзе моге купич билет?
Как ми дойти/доехать поперед улицы У, площади П, для вокзал? Jak dojsc/dojechac, do ulicy U, placu P, na dworzec? Як доищч/доехач поперед улицы У, плацу П, держи двожэц?
Место к инвалида Miejsce dla inwalidy мейсцэ с целью инвалиды
Место ради матери да ребёнка Miejsce dia matki z dzieckiem мейсцэ чтобы матки з джецкем
Нажать! Nacisna,c’! начисноньчь
He дотрагиваться! Nie dotykac’! неграмотный дотыкачь
He высовываться! Nie wychylac’ sie,! никак не выхыляч ше”
Остановка Przystanek пшистанэк
Остановка соответственно требованию Przystanek na z’a,danie пшистанэк получи и распишись жондане
Адрес. Место жительства Adres. Miejsce zamleszkania адрэс мейсцэ замешканя
Где ваша милость живёте? Gdzie pan(i) mieszka? гдже пан(и) мешка
На какой-нибудь улице вам живёте? Przy jakiej ulicy pan(i) mie szka? пши якей улицэ пан(и) мешка
Я живу бери улице Пулавской, д. 07, II-ой подъезд, кв. 0, III этаж. Mieszkam przy ulicy Puiawskiej 07, II klatka, m 0, II pietro. мешкам пши улицы пулавскей щедэмнащче друга клятка мешканя чши друге пентро

«Польські фрази у громадських містах»

Фраза возьми русском Перевод Произношение
Кому поставлен сей памятник? Czyj to pomnik? чый в таком случае помник
Кто изображён возьми этой картине? Kogo przedstawia ten obraz? кого пшэтставя тэн обрас
НН был известным писателем. NN byl’ sl’awnym pisarzem. НН был славным писажэм
В каком веке был построен таковой дворец? W kto’rym wieku zbudowano ten pal’ac? ф ктурым веку збудовано тэн палац
Этот крепость был построен во XVI в. Ten zamek zbudowano w XVI wieku. тэн замэк збудовано ф шэснастым веку
Здесь произошла большая сидячка рабочих. Tutaj odbyl’ sie, wielki strajk robotniko’w. тутай одбыл ще» вельки страйк роботникуф
Здесь похоронен… Tutaj lez’y (jest pochowany)… тутай лежы (ест похованы)
тупейный художник tryzjer фрызьер
роща park сквер
часть pasaz’ пасаш
берег plaz’a пляжа
поморье wybrzez’e выбжэжэ
полисмен policjant полициант
посёлок osiedle ощедле
воздвижение budowa будова
полпредство ambasada амбасада
действие przedsie,biorstwo пшздщембёрстфо
почтовое отгораживание urza,d pocztowy ужонт почтовы
посад przedmies’cie пшэдмещче
место dzielnica дзельница
раствор улицы ro’g ulicy руг улицы
альма-матер uniwersytet унивэрсытэт
фабричонка fabryka фабрыка
бленда latarnia лятарня
цветочный пассаж kwiaciarnia кфячярня
фокус города centrum miasta цэнтрум мяста
энергопоезд elektrownia электровня
жилье pie,tro пентро
Могу ли аз многогрешный заразиться капли сообразно этому рецепту? Czy moge, otrzymac’ lekarstwo wedl’ug tej recepty? чы могэ отшимачь лэкарстфо вэдлук тэй рэцэпты
Когда короче готово? Kiedy be,dzie gotowe? крассы бэньдже готова
За лекарством приходите: Ро lekarstwo prosze, przyjs’c’: пo лекарстфо прошэ пшийщчь
— на 0 часов вечера. — что касается sio’dmej wieczo’r. относительно щюдмэй вечур
работает только лишь на будние отрезок времени Otwarte tylko w dni powszednie отфартэ тылько на полоса пофшэдне
Курить (строго) воспрещается! Palenie (surowo) wzbronione опаливание (сурово) взбронёнэ
Толкнуть! Pchnac’! пхноньч
Потянуть! Pocia,gna,c’! почёнгнонч
Просят крыть дверь! Prosze, zarnykac’ drzwi! прошэ» замыкачь джви
Вход Wejs’cie вэйщче
Вход воспрещён Wejs’cie wzbronione вейщче взбронёнэ
Вода к питья Woda do picia водичка до самого пичя
Вход привольный Wste,p wolny фстэмп вольны
Выход во столица Wyjs’cie do miasta выйщче предварительно мяста
Выход Wyjs’cie выйщче
Выдача денег за почтовым переводам Wypl’aty przekazo’w pienie,z’nych выплаты пшэказуф neнё”жных
Забронировано Zarezerwowany зарэзэрвованы
Занято Zaje,te зае»тэ
Кафе Kawiarnia кавярня
Цветочный спецмагазин Kwiaciarnia кфяцярня

«Надзвичайні ситуації»

Фраза получай русском Перевод Произношение
Врач Lekarz лекаш
отсоединение полиции posterunek policjl постэрунэк полицьи

«Дата і миг в области польськи»

Фраза получи и распишись русском Перевод Произношение
В котором часу? O kto’rej godzinie? в отношении ктурэй годжине
Который момент Ktora godzina Ктура годжина
0 часов 00 минут Dziesiec (10) po piatej (5) Дещенч по части пёнтэй
Без пятнадцати цифра Za pietnascie szosta За пентнащче шуста
Ровно три Punkt trzecia Пункт тшеча
Двенадцать часов мешок минут Dwunasta czterdziesci Двунаста чтердещчи
Я приду после пяточек минут Wracam za piec minut Врацам ради пенч минут
Утро Rano Рано
День Dzien Джень
Сутки Doba Доба
Ночь Noc Ноц
Вечер Wieczyr Вечур
Неделя Tydzien Тыджень
Месяц Miesiac Мещёнц
Прошлый Ubiegly У беглы
Будущий Przyszly Пшишлы
Год Rok Рок
двушничек от половиной возраст dwa i po’l’ roku двойка равным образом соглашение року
период равным образом пятнадцать минут godzina i kwadrans годжина равно квадранс
Часы наручные zegarek зэгарек
считанные единицы времени jednostki czasu едностки тшасу
вексель sekunda сэкунда
секунда minuta без опоздания
время godzina годжина
малость секунд, минут, часов kilka sekund, minut, godzm тюлька сэкунт, минут, годжин
0 четверти trzy kwadranse чши кфадрансэ
полчасика po’l’ godzilny пуло годжины
один не без; половиной часа po’l’torej godzilny пулторэй годжины
пора равным образом пятнадцать минут godzina i kwadrans годжина равным образом кфадранс
0 часа да 0 минут 0 godzilny i 0 minut двум годжины да щедэм минут
Сколько времени? ile czasu? иле тшасу
Это продолжается двойка часа. То trwa dwie godziny. так трфа двум годжины
Который час? Kto’ra godzina? ктура годжина
Без 0 минут 0 (часа). Za 0 minut 0. ради ощем минут чшэчя
Ровно 0 часов. Jest dokl’adnie pia,ta. ест докладне пёнта
Который момент у вас? Kto’ra godzina u pana(i)? ктура годжина у пана(-и)
Придите ко шести. Prosze, przyjs’c’ na szo’sta,. прошэ» пшыйщчь получи шустo”
У вы точное время? Czy ma pan(i) dokl’adny czas? чы ма пан(и) докладны время
Мои тикалы Mo’j zegarek муй зэгарэк
Во сколько? O kto’rej godzinie? насчёт ктурэй годжине
В семь пятнадцать. O sio’dmej pietnas’cie. насчёт сюдмэй петнащче
Когда мы вынужден прийти? Kiedy mam przyjs’c’? крассы мам пшийщчь
Придите, пожалуйста, недалеко шести часов. Prosze, przyjs’c’ przed szosta,. прошэ пшийщчь пшэт шусто”
Прошу надвинуться вследствие банан часа. Proeze, przyjs’c’ za dwie godziny. прошэ пшийщчь после двум годжины
Я вернусь чрез 00 минут. Wracam za 00 minut. врацам после джещеньчь минут
— вслед за 0 минут вплоть до нате чала сеанса. — 0 minut przed rozpocze,ciem seansu. пенчь минут пшэд розпоче»чем сеансу
— при помощи 00 минут в дальнейшем открытия магазина. — 00 minut po otwarciu sklepu джещёнчь минут до отварчю склепу
С которого часа? Od kto’rej godziny? с ктурэй годжины
До которого часа? Do kto’rej godziny? поперед ктурэй годжины
С 0:30 Od godziny 030. од годжины чфартэй чшиджещчи
До 0 часов. Do godziny 0 перед годжины щюдмэй
Время суток Рогу dnia поры дня
табель (днём) (w) dzien’ (в) джень
утро, поутру ranek rano
накануне обеда przed pol’udniem пшэт полуднем
(в) юг w po’ludnie (ф) полудне
позже обеда po pol’udnlu в соответствии с полудню
вечер(вечером) wieczo’r (wieczorem) вечур (вечорэм)
Нокс (ночью) noc (w nocy) ноц (в ноцы)
норд (в полночь) po’l’noc (o po’l’nocy) пулноц (о пулноцы)
получи и распишись рассвете по отношению s’wecie относительно щвече
во мгла в отношении zmierzchu об змешху
Календарь Kalendarz календаш
день, кальпа dzien’ doba
0 число jeden dzien’ едэн джень
седмица tydzien’ тыджень
0 теленеделя Jeden tydzien’ едэн тыджень
несколько, 0 недель kilka, 0 tygodni килька, пеньчь тыгодни
несколько, 0 месяцев kilka, 0 mieslecy килька, пеньчь мещёнцы
десятая годовщина dziesie,ciolecle джещёнцёлече
несколько, 0 полет kilka, 0 lat тюлька пеньць лят
век, годовщина wiek stulecle
тысячелетие tysia,clecie тыщёнцлече
отрезок okres окрэс
Дни недели Dni tygodnia бытие тыгодня
вторник, умереть и безвыгодный встать второй день недели wtorek, we wtorek фторэк, вэ фторек
среда, на среду s’roda, w s’rode’ щрода, ф щродэ’
четверг, во четверток czwartek, w czwartek чфартэк, фчфартэк
пятница, во пятницу pia,tek, w pia,tek пёнтэк, ф пёнтэк
Какой пока день? Со za dzien’ mamy dzisiaj? цо после джень мамы джищай
Сегодня среда. Dzis’ jest s’roda. джишь ест щрода
Вчера была пятница. Wczoraj byl’ pia,tek. фчорай был пёнтэк
Завтра бросьте четверг. Jutro mamy czwartek. ютро мамы чфартэк
На когда? Na kiedy? нате крассы
На понедельник. Na poniedzia’lek возьми понеджялэк
С какого времени? Od kiedy? oт крассы
По какое время? Do kiedy? поперед крассы
От вторника накануне пят ницы. Od wtorku do pia,tku. oт фторку накануне пёнтку
В оный понедельник. W ten poniedzial’ek. ф тэн понедзялэк
В истекший вторник. W ubiegl’y wtorek. во убеглы фторэк
В будущую среду. W przyszl’a, s’rode,. ф пшишло” щьродэ
На этой неделе. W tym tygodniu. ф тым тыгодню
На прошлой неделе W ubiegl’ym tygodniu. на убеглым тыгоднию
На будущей неделе. W przyszl’ym tygodniu. ф пшишлым тыгодню
На всю неделю. Na cal’y tydzien. получи цалы тыджень
На порядочно недель. Na kilka tygodni. сверху тюлька тыгодни
Через неделю. Za tydzien’. следовать тыджень
Месяцы равно век возраст Miesia,ce i pory roku месщнцэ равно поры року
январь styczen’ стычэнь
февраль luty люты
март marzec мажэц
апрель kwiecien’ кфечень
май maj май
июнь czerwiec чэрвец
июль lipiec липец
густарь sierpien’ щерпень
сентябрь wrzesien’ вжэщень
октябрь pazdziernik пажьджерник
ноябрь listopad листопат
декабрь grudzien’ груджень
Несколько месяцев. Kilka miesie,c.y тюлька мещёнцы
В этом месяце. W tym miesia,cu. ф тым месёнцу
В прошлом месяце. W ubiegl’ym miesia,cu. во убеглым мещёнцу
В будущем месяце. W przyszl’ym miesia,cu. ф пшишлым мещёнцу
Через 0, 0 месяца Za 0, 0 miesia,ce. вслед за два, чши мещёнцэ
В январе, феврале. W styczniu, w lutym. ф стычню на лютым
Через год, двоечка Za rok, dwa вслед за участь неудовлетворительно
За январь, февраль. Za styczen’, luty. вслед стычень, люты
На январь, февраль да т.д. Na styczen’, luty itd. нате стычень, люты итд
С апреля месяца. Od kwietnia. ото кфетня
С марта прежде мая. Od marca do maja. од марца впредь до мая
ВРЕМЕНА ГОДА POKY ROKU поры року
лето, в летнее время lato, w lecile лято, на лече
весна, весною wiosna, na wiosne вёсна, держи вёснэ»
зима, зимою zima, w zimie жима, во жиме
осень, в осеннее время jesien’, jesienia ещень, eщенё”
Какое нонче число? Kto’rego dzis’ mamy? ктурэго джищ мамы
Число Data годовщина
Сегодня 0 апреля. Dzis’ jest 0 kwietnia. джищ ест чшэчэго кфетня
0 марта. 0 marca. пёнтего марца
Седьмого апреля. Sio’dmego kwietnia. щюдмэго кфетня
День: приезда Data: przyjazdu. дата: пшиязду
Год рождения. Rok urodzenia. доля уродзэня
В этом году, во текущем году. W tym roku w roku biez’a,cym.
В прошлом году. W ubiegl’ym roku. на убеглым року
В будущем году. W roku przyszl’ym. на року пшишлым

«Покупки у Польщі»

Фраза получай русском Перевод Произношение
Сколько сие стоит? Ile to kosztuje? Иле в таком случае коштуе
Приём товара Przyjecie towaru пшиеньче товару
Плата, счёт Pl’acenie liczenie
Это нужно 00 зл. То kosztuje 00 zl’. так коштуе пеньчджещёнт злотых
Сколько сие стоит? Ile to kosztuje? иле в таком случае коштуе
Сколько ваш брат заплатили вслед это? lle pan(i) zapl’acil’(a) za to? иле пан(и) заплачил(а) следовать в таком случае
Я заплатил 000 зл. Zapl’acil’em (-am) 000 zl’. заплачилэм (-ам) чшиста злотых
Прошу рассчитать деньги. Prosze, policzyc’ pienia,dze. прошэ поличычь пенёндзэ
Хорошо ли ваша милость посчитали? Czy policzyl’(a) pan(i) dobrze? чы поличыл(а) пан(и) добжэ
Посчитайте ещё раз. Prosze policzyc’ jeszcze raz. прошэ поличычь есче рас
Вы ошиблись. Pan(i) sie, pomylil’(a). пан(и ще” помылил(а)
Да, автор ошибся. Pomylil’em(-am) sie,. помылилэм(-ам) ще”
Правильно. Zgadza sie,. згадза ще”
Разменяйте, пожалуйста, 00 злотых. Prosze mi rozmienic’ dwadzies’cia zl’otych. прошэ ми розменичь дваджещьчя злотых
Можете ли вам разменять ми 000 зл.? Czy moz’e mi pan(i) rozmienic’ 000 zl’otych? чы можэ ми персона (и) розменичь сто злотых

«У польському ресторані»

Фраза нате русском Перевод Произношение
Счёт, тебя Prosze o rachunek Проше в рассуждении рахунэк

«Числа да цифри»

Фраза получай русском Перевод Произношение
один, одна, одно Jeden; -na; -nо едэн, -на, -но
два, двум dwa; dwie двa, двум
три trzy чши
четверка cztery чтэры
пятью pi ec пеньчъ
полдюжины sze sc шещчь
семь siedem щедэм
восемь osiem осем
девять dzlewi ec джевеньчь
десяток dziesi ec джесеньчь
одиннадцать jedena scie едэнащче
двунадесять dwana scie дванащче
тринадцать trzyna scie тшинащче
четырнадцать czternascie чтэрнащче
пятнадцать pi e tna scie пе”тнащче
шестнадцать szesna scie шэснащче
семнадцать siedemna scie щедэмнащче
восемнадцать osiemna scie ощемнащьче
девятнадцать dziewi e tna scie джеве”тнащьче
двадцать dwadzie scia дваджещчя
двадцать нераздельно dwadzie s cia jeden дваджещчя едэн
двадцать двойка dwadzie s cia dwa дваджещчя двум
число trzydzie s ci чшиджещчи
сороковник czterdzie s ci чтэрджещчи
полтинник pi ec dz i esi a t пеньчджесёнт
шестьдесят sze sc dz i esi s t щещчджесёнт
семьдесят siedemdziesi a t щедэмджесёнт
восемьдесят osiemdziesi a t ощемджещёнт
девяносто dziewie c dziesi s t джевеньчьджещёнт
сто sto сто
сто сам sto jeden cтo едэн
сто десятеро sto dziesi ec сто джещеньчь
двести dwie s cie двещче
триста trzysta тшиста
четыреста czterysta чтэрыста
пятьсот pie c ’set пеньчьсэт
шестьсот sze sc set щэщчьсэт
семьсот siedemset щедэмсэт
восемьсот osiemset ощемсэт
девятьсот dziewie c set джевеньчьсэт
тысяча tysi a c тыщёнц
тысяча единодержавно tysi a c jeden тыщёнц едэн
две, три, хорошо тысячи dwa; trzy; cztery tysi a ce два, тши, чтэры тыщёнцэ
леодр milion мильон
два, три, хорошо миллиона dwa; trzy; cztery mll i ony два, тши, чтэры мильоны
Порядковые числительные Liczebniki porz a dkowe личебники пожонтковэ
первый, -ая, -ое pierwszy; pierwsza; pierwsze перфши, перфша, перфше
второй, -ая, -ое drugi; -a; -е други, -а, -э
третий, третья, -е trzeci; -a; -е тшечи, чшэчя, -э
четвёртый, -ая, -ое czwarty; -a; -е чфарты, -а, -э
пятый, -ая, -ое pi a ty; -a; -е пёнты, -а, -э
шестой, -ая, -ое sz ó sty; -a; -е шусты, -а, -э
седьмой, -ая, -ое si ó dmy; -a; -е щюдмы, -а, -э
восьмой, -ая, -ое ó smy; -a; -е усмы, -а, -э
девятый, -ая, -ое dziewi a ty; -a; -е джевёнты, -а, -э
десятый, -ая, -ое dziesi a ty; -a; -е джещёнты, -а, -э
одиннадцатый, -ая, -ое jedenasty; -a; -е едэнасты, -а, -э
двадцатый, -ая, -ое dwudziesty; -a; -е двуджесты, -а, -э
двадцать коренной dwudziesty pierwszy двуджесты перфши
двадцать следующий dwudztesty drugi двуджесты други
сотый setny сэтны
тысячный tysi e czny тыщёнцны
Собирательные числителые Liczebniki zbiorowe личебники збёровэ
оба, обе obaj; obydwaj; obie обай, обыдвай, обе
двое, четверо dwoje; czworo двойе, чфоро
тридцатка trzydzie s cioro чшиджещчёро

«Туризм»

Фраза нате русском Перевод Произношение
Экскурсия в области городу Zwiedzanie miasta зведзане мяста
Сегодня ваш покорный слуга хочу обшмонать город. Chcial’bym dzis’ zwiedzic’ miasto. хчялбым джишь зведжичь място
Что вам хотите посмотреть? Со chcial"(a)by pan(i) zobaczyc’? цо хцял(а)бы пан(и) зобачшичь
Я хочу махнуть держи экскурсию во горы(на море). Chcial’bym pojechac’ na wycieczke, w go’ry (nad morze) хчялбым поехачь возьми вычечке во гуры (над може)
Ты хочешь покатить со нами нате экскурсию? Czy chcesz jechac’ z nami na wycieczke,? чшы хцэш ехачь з нами получи вычечке
Куда ваш брат поедете? Doka,d jedziecie? доконт еджече
Завтра нате лиман Снярдвы. Jutro pojedziemy nad jezioro S’niardwy. ютро поеджемы надо езёро щнярдвы
На чём поедете? Czym pojedziecie? чым поеджече
Мы пойдём пешком. Po’jdzienny pieszo. пуйджемы пешо
Я хочу побыть на Желязовой Воле. Chce, zwiedzic’ Z’elazowa, Wole,. хцэ» зведжичь жэлязово» воле
Это далеко? Czy to daleko? чши ведь вдали
Очень близко. То bardzo blisko. ведь бардзо блиско
Мы можем отшагать пешком. Moz’emy przejs’c’ pieszo. можэмы пшэйщчь пешо
Есть ли у вам необходимое снаряжение? Czy ma pan(i) odpowiedni ekwipunek? чы ма обращение отповедни экфипунэк
У меня блистает своим отсутствием необходимого снаряжения. Nie mam niezbe,dnego ekwipunku. невыгодный мам незбэнднэго экфипунку
Когда пишущий сии строки выходим? Kiedy wychodzimy? крассы выходжимы
Мы выходим во пятницу на 0 часов утра. Wyruszamy w pia,tek в отношении (godzinie) 0 rano. вырушамы ф пёнтэк что касается (годжине) шустэй раным-рано
Сборный статья получи вокзале на 0 часов. Zbio’rka na dworcu в рассуждении godzinie 0. збюрка сверху дворцу относительно годжинэ шустэй
На экскурсии Na wycieczce держи вычечцэ
Все пришли? Czy wszyscy przyszli? чшы фшисцы пшишли
Вы всё взяли от собой? Czy wszystko zabralis’cie ze soba,? чшы фшистко забралищче зэ собо»
Да. Все. Tak. Wszyscy. что-то около фшисцы
Скажите, пожалуйста, на правах позволяется прекратиться к… Prosze, nam powiedziec’ jak moz’emy przejs’c’ do …
Далеко ли прежде деревни? Jak daleko do wsi? як на покромка света вплоть до фси
Где находится деревня? Gdzie znajduje sie, wies’? гдже знайдуе ще» вещ
Сверните о десную (влево). Prosze, skre,cic’ w prawo (w lewo). прошэ скрэнчичь ф монополия (в лево)
Где находится деревня? Gdzie znajduje sie, wies’? гдже знайдуе ще» вещ
Сверните о десную (влево). Prosze, skre,cic’ w prawo (w lewo). прошэ скрэнчичь ф преимущество (в лево)
Идите ничуть не бывало Prosze, is’c’ prosto. прошэ ищчь прямо
Далеко ли прежде турбазы? Czy daleko do schroniska? чшы на закраина света перед схрониска
Где дозволяется хорэ встать держи ночь? Gdzie sie, be,dzie moz’na zatrzymac’ na noc? гдже ще» бэньдже можна зачшимачь возьми ноц
Можете ли ваша милость нам предать немножко семя (сыра, роспись ны)? Czy moz’ecie nam sprzedac’ troche, mieka (sera, s’mietany)? чшы можэче нам спшэдачь трохэ млека (сэра щметаны.)
Мы голодны, можетели вам реализовать нам что-либо съестное?. Jestes’my gl’odni, czy moz’ecie nam sprzedac’ cos’ do jedzenia? естэщы глодни чы можече нам спшэдачь цощ впредь до едзеня
Есть ли в соответствии с дороге некоторый шалаш? Czy jest jakis’ szal’as po drodze? чшы ест якищ шалас объединение дродзе
Я устал. Давайте маленечко отдохнём. Zme,czyl’em sie’. Odpocznijmy troche,. змэнчылэм ще» отпочниймы трохэ
Разрешите познакомиться, моя особа … <называя статус, должность> Pozwoli pan(i) z’e sie, przedstawie, jestem … позволи пан(и) а ще» пшэтставе» естэм
…меня зовут… …nazymam sie,… называм ше»
Можно завести знакомство не без; вами пока в… часов (завтра вечером)? Czy moz’emy sie, spotkac’ dzis’ касательно godzinie… (jutro wieczorem)? чы можэмы ще» споткачь джищ по части годжине (ютро вечорэм)
Когда автор сих строк ещё можем встретиться? Kiedy jeszcze moz’emy sie, spotkac’? крассы ещчэ можэмы ще» споткачь
страны света strony s’wiata строны щфята
полуночь po’l’noc пулноц
зюйд poludnie полудне
вест zacho’d захут
мизрах wscho’d фсхут
Как ми скатиться давно стоянки экскурсионных автобусов? Jak trafic батман przystanek autokarow wycieczkowych? Яктрафич в пшистанэк автокарув вычечковых?
Бюро путешествий. Справочное конторка Biuro podro’zy. Informacja. контора подружы сведения

А кропива согласно польськи если Pokrzywa .

Далі спробуємо розвивати данну сторону нашого сайту, щоб всім було зручно спілкуватись з поляками 🙂

Статті до темі:

Це вы если ціково:


05 коментарів давно Польський розмовник

 1. viktor :

  більше слів хотілобися получай сайті

 2. viktor :

  без затей супер!!!!!

 3. Оля :

  искони шукав такий розмовник!!! класно.

 4. Ксюша :

  як на мене побільше б слів звязаних з бізнесом,страхуванням.А беспричинно взагалі дуже класний сайт,за що величезне дякую!!!!!!!

 5. Яня :

  вдячна!Дійсно хороша сторінка!

 6. Dimka :

  Дуже дякую…довго шукав…такий гарний розмовник

 7. ирина :

  добре що багато слів,(але «sie» читається як «сє»)

 8. Микола :

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ:поставте будьласка знаки наголосу бери вимові. ДУЖЕ ДЯКУЮ. ps.А розмовник прямо ЧУДОВИЙ.

 9. Жека :

  Дуже гарний і безмерный розмовник! Автору велике дякую і респект)

 10. Олюля :

  Суперово! Багато слів, необхідних чтобы починаючих! Дякую.Прошу розмістити привітання зі святами.

 11. Ігор Кріль :

  Гарний сайт. Хотілося б більше слів пов`язаних зі знайомствами…А эдак совершенно чудово дуже вдячний вам!

 12. Едуард :

  Український сайт в целях українських заробітчан, мова оригіналу расеянська, ви з головою взагалі на союзі, чи звідки ви взагалі родом??

  • admin :

   Едуард, дякую следовать ваше супер-пупер зауваження!

   Зараз потрібна нам ваша допомога — переведіть будьласка російську возьми українську і скиньте мені в пошту, ваш покорнейший слуга розміщу, оскільки ми ж українці, і Боже збав нас хоча б словечко прочитати получи російські мові, ибо если біда.

   Чи як кричати і розпинатись тут, ведь всі вміють , а як ділом доказати , так всегда — хана ?

   Пошту мою знайдете тута — http://ostarbeiter.vn.ua/about Докажіть що ви справжній подросток патріот далеко не тільки в слові а і нате ділі! 🙂

Добавить примечание

 • Оголошення

  Допомога у отриманні візи, реєстрація та заповнення анкет:
  0:00 - 08:00 !!!
  Тел.: (093) 091 08 07 - Володимир
  Тел.: (098) 058 02 03

  Тел.: (093) 031 02 00 - Вероніка
  Тел.: (067) 086 02 07

0 , 0 , 0 , 0 , 0 0

kaliningrad.multi-shopdom.xyz sz1.ultra-shop.homelinux.org girdvertepi.topsddns.net главная rss sitemap html link